כניסת חברים ותושבים

הצגת סיום יב חג משק
תאריך התחלה  24/07/20
מקום