כניסת חברים ותושבים

"מעגלי שיח" עם חברי ההנהלה בנושא "הגדלת חלקת המגורים"
תאריך התחלה  13/12/19
שעת התחלה  09:00
מקום