כניסת חברים ותושבים

שיבושים ברשת החשמל
תאריך התחלה  02/07/14
מקום

שיבושים ברשת החשמל

ביום ד', 2.7.14, בין השעות 10:30-12:30

הפסקות חשמל קצרות עקב בדיקות הגנרטורים,

כדאי לנתק מכשירים רגישים.