כניסת חברים ותושבים

מפגש עם ניר מאיר מזכ"ל התק"צ לקראת בחירות לקדנציה נוספת.
תאריך התחלה  09/12/19
שעת התחלה  17:00
מקום

מפגש עם ניר מאיר מזכ"ל התנועה הקיבוצית 

לקראת בחירות לקדנציה נוספת.

ביום שני 9.12 

ב-17:00 בסביום