כניסת חברים ותושבים

השביתה ברשויות המקומיות בוטלה
תאריך התחלה  07/11/19
מקום

השביתה בוטלה


מועצה אזורית עמק חפר:

הנדון: שביתה ברשויות המקומיות ביום חמישי 7.11.19

אנחנו מבקשים לעדכן אתכם, כי בישיבה של הנהלת השלטון המקומי התקבלה החלטה על השבתת השירותים בכל הרשויות המקומיות בארץ ביום חמישי הקרוב, 7/11/19.

השבתת השירותים נעשית בשל העיכובים בהעברת מענקי איזון ומענקים נוספים ובשל הקיצוצים הנכפים על הרשויות המקומיות, קיצוצים הפוגעים אנושות בתקציבי הרשויות וביכולתן לתפקד ולהעניק שירותים לתושבים.

המועצה תומכת במאבק הצודק ומצטרפת להשבתה.

אנו מקווים כי עד יום רביעי יתוקנו הליקויים והשביתה תימנע.

עם זאת, אם לא יבוטלו העיכובים וקיצוצי התקציב, לא יהיה מנוס מהשבתת השירותים.

השירותים שיושבתו הם (והם בלבד): שירותי קבלת קהל, לרבות כל שירותי התברואה ופינוי האשפה. השביתה תכלול עובדי מינהל במערכת חינוך ובהם, מזכירות, שרתים, אבות בית, לבורנטיות, ספרניות וקב"סיות.

יודגש במיוחד, כי בחינוך המיוחד יתקיימו לימודים מלאים וכסדרם כולל בתפקידים שפורטו לעיל.

אנו מבקשים את הבנתכם ואת תמיכתכם בשביתה.

ההשבתה היא המוצא האחרון, כאמור, כדי למנוע את הפגיעה בשירותים שהרשויות מספקות. אנחנו מקווים, כי העיוותים יתוקנו וההשבתה תימנע.

אנא היאזרו בסבלנות וקבלו בהבנה את הצעדים שיינקטו- ככל שיינקטו.

 

בברכה,

עמית בן צבי

מנכל המועצה