כניסת חברים ותושבים

הפסקות חשמל
תאריך התחלה  06/11/19
מקום

הפסקות חשמל

ביום ד' הקרוב 6/11 יהיו שיבושים באספקת החשמל לצורך טיפול מתח גבוה.

הגנראטורים יפעלו כמיטב יכולתם,          

וכדאי להימנע מהפעלת מזגנים ותנורים.

בנוסף רצוי לנתק מחשבים ומכשירים רגישים אחרים.

משך זמן לכל הפסקה אם תהיה עד שעה לכל היותר.

בברכה

והצלחה

מהחשמליה