כניסת חברים ותושבים

"טלי בוטיק" עודפי בגדי מעצבים - נדחה
תאריך התחלה  04/10/19
מקום

"טלי בוטיק" עודפי בגדי מעצבים, 
במחירים אטרקטיביים. בסביום - נדחה לאחר סוכות