כניסת חברים ותושבים

כנס עדכון נקלטי שכונה ג
תאריך התחלה  15/08/19
שעת התחלה  20:00
שעת סיום  22:00
מקום

כנס עדכון שכונה ג'

ביום חמישי ה- 15.8 ב-20.00 במועדון, נקיים מפגש שמטרתו לשתף את הנקלטים המיועדים לבנות בשכונה בנוגע למצב הדברים ודרכי הפעולה הננקטות לצורך קידום בינוי השכונה. כמו כן יוצג מבנה ומנדט מינהלת הבניה, כפי שאושר בהנהלת הקהילה. 
מצפים לפגוש את כל הרשומים לפרויקט ולנהל מפגש פורה ומקדם.

שרון אולמן - מנהלת הקהילה ויו"ר מינהלת הבניה.