כניסת חברים ותושבים

קלפי 8-9.8.19 ניגוד עניינים
תאריך התחלה  08/08/19
מקוםקלפי ממוחשבת


קלפי בנושא אישור נוהל אתיקה וניגוד עניינים תתקיים בימי חמישי-שישי 8-9.8.19. 


הסבר מטעם ההנהלה בנושא יפורסם באתר ויונח בסמוך לתאי הדואר. 


כמו כן ניתן לקבל מודפס בארכיון.