כניסת חברים ותושבים

תערוכה חדשה בגלריה
תאריך התחלה  27/07/19
שעת התחלה  12:00
שעת סיום  14:00
מקום
טופוגרפיה של ילדות
שרון רשבם פרופ
27.7.19 - 24.8.19
פתיחה: שבת, 27.7.19 , בשעה 12:00
שיח גלריה ומופע: שבת, 24.8.19, בשעה 12:00

שרון רשבם פרופ - תמונה בתערוכה