כניסת חברים ותושבים

אסיפה לקראת קלפי
תאריך התחלה  07/07/19
שעת התחלה  19:00
שעת סיום  20:00
מקום
אסיפה וקלפי

ראשון 7.7 ב-19:00 אסיפה לקראת קלפי: 
אישור נוהל אתיקה וניגוד עניינים 
כפי שהוצגו ואושרו להעברה לקלפי 
בישיבת המועצה בתאריך 18.6.19. 
הנוהל והסברים נלווים יפורסמו באתר הקיבוץ.
האספה תשודר בערוץ הקיבוץ.

הקלפי מתוכננת לחמישי-שישי 12-11.7:
1. אישור נוהל אתיקה וניגוד עניינים; 
2. קבלת מועמדים לחברות – 
איתי ויעל וגילה; 
אמיר שפט ושירה רובין 
(בכפוף להשלמת דרישות ו/או הליכים נדרשים, ככול שטרם הושלמו).