כניסת חברים ותושבים

קלפי- שינויים בתקנון
תאריך התחלה  27/06/19
שעת התחלה  09:00
מקום

קלפי

בנושא שינויים בתקנון

אישור שינויים בתקנון הקיבוץ בדבר האפשרות לאמץ בעתיד החלטת שיוך אחרת במקום החלטה 751, 

ברוב שלא יפחת מ-66% מבעלי זכות ההצבעה.

*ההצבעה תיערך בהתאם להוראות דיני האגודות השיתופיות – הצבעה ידנית (ולא ממוחשבת!).

*לאישור השינויים בתקנון נדרש רוב של 75% מהמצביעים ובתנאי שהם יהוו לפחות 2/3 מבעלי זכות ההצבעה.


הסבר ומידע לקראת ההצבעה (המידע מופיע גם בדף שחולק בתאי הדואר)


טבלת השינויים בתקנון, אושרה במועצה 18.6.19


מידע לקראת מועצה/קלפי    

 

הקלפי מתוכננת לימים

רביעי 26.6 חמישי 27.6 שישי 28.6

הקלפי הינה קלפי ידנית במזכירות.


נוהל שימוש ביפוי כוח- קלפי גח"א

יפויי כוח להצבעה בקלפי


מועדי ההצבעה בקלפי במזכירות:

רביעי 26.6.19 בין 12:00 – 20:00

חמישי 27.6.19 בין 09:00 – 20:00

שישי 28.6.19 בין 08:00 - 14:00