כניסת חברים ותושבים

אסיפה- אישור שינויים בתקנון הקיבוץ
תאריך התחלה  23/06/19
שעת התחלה  20:00
מקום

אסיפה    

ביום ראשון 23.6.19  

בשעה 20:00  במועדון

 

סדר היום:

אישור שינויים בתקנון הקיבוץ בדבר האפשרות לאמץ

בעתיד החלטת שיוך אחרת במקום החלטה 751,

ברוב שלא יפחת מ 66% מבעלי זכות הבחירה.

שינויים שהוצגו ואושרו להעברה לקלפי בישיבת המועצה

28.5.19, ומהווים חלק בלתי נפרד מהחלטה זו.

 

מידע לקראת מועצה/קלפי    

* שידור ישיר של האסיפה בערוץ "הופ" (הרגיל)

 

הקלפי מתוכננת לימים

רביעי 26.6 חמישי 27.6 שישי 28.6

הקלפי הינה קלפי ידנית במזכירות.

השעות המדויקות יפורסמו בהקדם

 

בברכה יו"ר – צביקה בן נח  ,  שרון אולמן – מנהלת קהילה