כניסת חברים ותושבים

הפסקות חשמל יזומות
תאריך התחלה  06/06/19
מקום

הפסקות חשמל

השבוע 2-6/6 יהיו שיבושים באספקת החשמל מתחנה ב' 

לצורך החלפה למערכת מונים חדשה.

מדובר משכונת המגדל ועד שכונת משק בית ספר כולל נווה נעם ובתי הילדים.

משך זמן לכל הפסקה עד שעה לכל היותר.