כניסת חברים ותושבים

טיול עם גח"מ לירושלים
תאריך התחלה  18/06/14
מקום

טיול עם גח"מ – לירושלים ב 18.6.14 בתכנית:

גבעת התחמושת – עם גבי מגל.

ביקור ברובע היהודי.

ושיטוט בשוק וארוחת צהרים.

                                   המעוניינים ירשמו אצל ימימה