כניסת חברים ותושבים

טיול קיבוץ נדחה ל .5-6.4.19
תאריך התחלה  01/03/19
מקום

טיול קיבוץ 2019 – 

עקב מזג האויר הוחלט לדחות את הטיול ולא לקחת סיכונים. 
התאריך החדש: 5-6/4/2019. מי שהזמין חדר פרטי, נא להתקשר למקום ולבטל - לא תקבלו קנס!