כניסת חברים ותושבים

מועצה - אישור תקציב 2014
תאריך התחלה  17/12/13
שעת התחלה  20:30
שעת סיום  22:30
מקום

  

בברכה– צביקה בן נח

שידורים חוזרים בימים א' וב' בשעות 14:00 ,.18:00