כניסת חברים ותושבים

הכולבולית תהיה סגורה לרגל ספירת מלאי
תאריך התחלה  01/01/19
מקום
הכולבולית תהיה סגורה
לרגל ספירת מלאי
יום שלישי 1.1.19