כניסת חברים ותושבים

קלפי- בחירת יו"ר קיבוץ
תאריך התחלה  23/05/14
שעת התחלה  08:00
מקום

קלפי

ביום חמישי 22.3.14   משעה 11:00 – 18:00

ביום שישי 23.5.14   משעה 08:00 - 14:00

תתקיים קלפי במזכירות בנושאים אלה:

♦ אישור הצעת ההנהלה והמועצה להארכת קדנציה

של יו"ר המועצה וחברי המועצה בשנה נוספת. 

♦ בחירתו של ברוך גשן – ליו"ר קיבוץ. 

                                 

שידורים חוזרים של האסיפה

בימים א' ב' וג'. ב 14:00 וב – 18:00

                                                          שמוליק ואייל