כניסת חברים ותושבים

קלפי: תקנון קליטה ושכונה ג'
תאריך התחלה  21/09/18
מקום

קלפי בשני נושאים:

החלטה משלימה לתקנון הקליטה

כניסה להסכם הביניים והתנעת שכונה ג'


יתקיים בימים חמישי, שישי 20/21.9 (קלפי ממוחשבת)


מצגת בנושא צמיחה דמוגרפית וקליטת בנים- הצעת החלטה משלימה 9.18


קליטת בנים- הצעת החלטה משלימה 9.18