כניסת חברים ותושבים

אסיפה לקראת קלפי: תקנון קליטה ושכונה ג'
תאריך התחלה  16/09/18
שעת התחלה  20:00
מקום

אסיפה לקראת קלפי 

תתקיים בתאריך 16/9 

בשעה 20:00 במועדון


בשני נושאים:

החלטה משלימה לתקנון הקליטה

כניסה להסכם הביניים והתנעת שכונה ג'


קלפי בנושאים אלה יתקיים  

בימים חמישי, שישי 20/21.9 (קלפי ממוחשבת)


מצגת בנושא צמיחה דמוגרפית וקליטת בנים- הצעת החלטה משלימה 9.18


קליטת בנים- הצעת החלטה משלימה 9.18