כניסת חברים ותושבים

קלפי
תאריך התחלה  27/07/18
מקום

 קלפי מתוכננת לחמישי-שישי 26-27.7.


♦ הצגת מועמדים ליו"ר המועצה – הרמן דני, קראוס אלכס.

♦ הצגת מועמד ליור קלפי – ארבל אודי.

♦ הצגת מועמדים (שניים) לצוות היגוי למבני ציבור

ברוך יוסי, לוי נעה, זעירא סמדר, ורדי אלדד, לנג דורון.


בברכה – צביקה בן נח