כניסת חברים ותושבים

טיול מזמר ליפו - פנסיונרים ועוד
תאריך התחלה  26/07/18
שעת התחלה  16:00
מקום


טיול מזמר, לפנות ערב ביפו,

ביום חמישי 26/7 

יציאה בשעה 16:00 מהחניה

דפים עם התוכנית חולקו לתאי הדואר, 

הרשמה עד יום שני 23.7.