כניסת חברים ותושבים

הכלבולית סגורה לרגל ספירת מלאי
תאריך התחלה  02/07/18
מקום
éביום שני 2.7 תערך ספירת מלאי בכלבולית.
הכלבולית תהיה סגורה.
אנא הערכו בהתאם.