כניסת חברים ותושבים

קלפי לבחירת יו"ר קיבוץ
תאריך התחלה  29/06/18
מקום

קלפי לבחירת יו"ר קיבוץ

(יו"ר וועד ההנהלה)

קלפי אינטרנטית מחמישי 28.6 

ב-11:00 עד שישי ב-14:00. 

קלפי ממוחשבת במזכירות

ביום חמישי 

13:30-11:00, 18:00-16:30 

ביום שישי

 10:00–14:00.

הגדרת תפקיד / מידע על המועמדים בעלון