כניסת חברים ותושבים

קלפי בנושא שיוך
תאריך התחלה  22/06/18
מקום

קלפי בנושא שיוך

בסוף השבוע הקרוב, נקיים קלפי  ידנית (מסורתית) במזכירות.

בנושא שיוך דירות – אישור שינויים בתקנון הקיבוץ בדבר אימוץ חלופת האגודה 

ואישור הצעת ההחלטה בנושא יישום חלופת האגודה.

בימים רביעי, חמישי, שישי 


רביעי 20.6.18 – בין 20:00-12:00

חמישי 21.6.18 – בין 20:00-8:00

שישי 22.6.18 – בין 14:00-8:00


יפוי כח ניתן לקבל במזכירות/ארכיון/אתר - לחץ כאן.