כניסת חברים ותושבים

מועצה
תאריך התחלה  05/06/18
שעת התחלה  20:30
מקום

  מועצה

ביום שלישי 5.6.18 

בשעה 20:30 במועדון 

 סדר היום:

1.  אישור פרוטוקול מה – 22.5.18

2.  עדכון השקעות כביש 8 ומבנה כולבולית  - מוזמן ארז אייזנר.

3. "הסדרת השימושים" – הסמכת ההנהלה לאשר לצוות ניהול המגעים עם רמ"י

     לפעול להסדרת השימושים בהתאם להחלטה 1472. – מוזמן עו"ד אייל רגב

4. דיווחים ושונות.

 למידע לקראת המועצה - לחץ כאן

                                                                                                             בברכה– צביקה בן נח

  שידור ישיר בערוץ "הופ"

 שידורים חוזרים בימים א' וב' בשעות 14:00 ,18:00