כניסת חברים ותושבים

אסיפה
תאריך התחלה  06/05/18
שעת התחלה  20:00
מקום

אסיפה כללית של הקיבוץ

תתקיים ביום ראשון 6.5.18 

בשעה 20:00 במועדון

על סדר היום :

1.     קיבוץ מתחדש - אישור שינויים בתקנון הקיבוץ בענין זה ובנושאים נוספים.

2.     שיוך דירות – אישור שינויים בתקנון הקיבוץ בדבר אימוץ חלופת האגודה ואישור הצעת ההחלטה בנושא יישום חלופת האגודה.

נוסח התיקונים המוצעים והסבר הכולל את הרקע להם, מפורסמים באתר הקיבוץ וניתן אף לקבלם במזכירות הקיבוץ.