כניסת חברים ותושבים

שיחה בנושא תוכנית השיפוצים בגיל הרך
תאריך התחלה  18/12/13
שעת התחלה  21:00
מקום

השיחה תהיה בנוכחות אייל ניסן ועמוס וכמן (אדריכל הקיבוץ)

ותתמקד בתוכניות השיפוץ של הגנים והפעוטונים שעדיין לא הושלמו.

וכן יימסר דוח על אופן האכלוס של קבוצות הגילאים השונות.

אנטה ז'סטקוב