כניסת חברים ותושבים

קלפי לחברי "הדרים" בנושא: אישור מתן הלוואה של "הדרים" לקרן השיוך
תאריך התחלה  04/05/18
מקום
קלפי לחברי "הדרים (קבוצת ה-400)
בימים חמישי ושישי  03-04 למאי, 
בנושא:
אישור מתן הלוואה של "הדרים" לקרן השיוך.
*קלפי ממוחשבת,עם עמדה במזכירות

יורם תירוש - יו"ר "הדרים".