כניסת חברים ותושבים

מועצה – שימו לב ליום
תאריך התחלה  16/04/18
שעת התחלה  20:30
מקום

מועצה – שימו לב ליום


ביום שני 16.4.18 תתקיים מועצה בשעה 20:30 במועדון. 


סדר היום:

1. תוכנית עבודה ועדת ביקורת.

2. הצגת שינויים בתקנון הקיבוץ ופתיחת שלב הסתייגויות.

3. הצגת הסתייגויות ואישור הצעת החלטה מתוקנת בנושא אימוץ חלופת האגודה.


ביום שלישי 24.4 תתקיים מועצהאם יהיה צורך בהמשך הצגת החלטה מתוקנת – חלופת האגודה.


ביום שני 1.5 תתקיים מועצה – אישור תיקון תקנון גח"א לאחר הגשת ההסתיגויות.


חומרים בנושאים אלה יועלו לאתר, וניתן יהיה לקבל עותק מודפס במזכירות ובארכיון.


הצעת החלטה מתוקנת בנושא אימוץ חלופת האגודה- לעיון לחץ כאן

מסומנים בצהוב התיקונים שהוכנסו להצעה לאחר שלב הגשת ההסתייגויות.


טבלת שינויים בתקנון האגודה