כניסת חברים ותושבים

פורים נעורים
תאריך התחלה  02/03/18
שעת התחלה  22:30
מקום
ביום שישי 2.3.18 תתקיים מסיבת פורים נעורים בבית וינה. 
אנו מתנצלים מראש על הרעש. במקרה של בעיה נא לפנות ללביאה בן אור.
נעורים גח"א