כניסת חברים ותושבים

שירותי אופטיקה
תאריך התחלה  21/02/18
מקום
שירותי אופטיקה, 
יום רביעי21.2 
קומת הארכיון בין 16:30-19:00.
צביקה 054-4885383