כניסת חברים ותושבים

מועצה
תאריך התחלה  12/12/17
שעת התחלה  20:00
מקום

מועצה

ביום שלישי 12.12 בשעה 20:30.

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול 28.11.17.

2. אישור דוחות כספיים מבוקרים 2016 עם ברית פיקוח.

3. תקציב 2018 – המשך דיון. 

עקרונות תקציב 2018- לקריאה