כניסת חברים ותושבים

מועצה
תאריך התחלה  29/04/14
מקום

מועצה

ביום שלישי  29.4.14
בשעה 20:30 במועדון

 

סדר היום:

1. אישור פרוטוקול מה – 8.4.14  

2. אישור פניה לאסיפה להארכת כהונת המועצה ויו"ר מועצה.

3. שאלות ותשובות עם ברוך גשן, מועמד ליו"ר הקיבוץ.

    ברוך מבקש שחברים יפנו אליו שאלות במייל,
    בכדי שיוכל להכין את תשובותיו כראוי. כתובתו:

gbaruch9@gmail.com    

4. שונות.

                                                 בברכה– צביקה בן נח

 

 שידורים חוזרים בימים א' וב' בשעות 14:00 ,18:00