כניסת חברים ותושבים

הפסקות חשמל קצרות
תאריך התחלה  21/11/17
שעת התחלה  07:00
מקום

הפסקות חשמל קצרות

ביום שלישי 21.11.17 ,יתכנו הפסקות חשמל קצרות בין השעות 16:00-07:00 

לצורך טיפול שנתי מתח-גבוה בכל תחנות החשמל בקיבוץ.

בזמן הפסקות החשמל יעבדו הגנרטורים, וההפסקות יהיו במעבר מחברת החשמל לגנרטור. 

כדאי לכבות מזגנים ומכשירים לא חיוניים

כדי להקל על הגנרטורים