כניסת חברים ותושבים

כנסי הסברה: המלצות צוות השיוך, שלב ב'
תאריך התחלה  17/11/17
שעת התחלה  09:00
מקום
כנסי הסברה:
המלצות צוות השיוך, שלב ב'
יום שישי 17.11.17 (חלק ראשון)
בנושא הסדרי מימון וסיוע לחבר
יום שישי 24.11.17 (חלק שני)
בנושא יישום ההחלטה ובניה בשכונות החדשות
בשעות 9:00 - 11:30
בחדר אוכל