כניסת חברים ותושבים

שיח גלריה: נגה יודקוביק-עציוני, תמר שפר
תאריך התחלה  16/12/17
מקום
נגה יודקוביק - עציוני ; תמר שפר
אינסופאינמוצא
11.11.17 - 16.12.17

שיח גלריה עם האמניות: שבת 16.12.17 בשעה 12:00אינסופאינמוצא

נגה יודקוביק – עציוני; תמר שפר

תערוכה משותפת זו לאמניות נגה יודקוביק - עציוני ותמר שפר, מפגישה בין גופי יצירה עצמאיים של שתי אמניות הפועלות במרחבי עבודה שונים כמעט מנוגדים. את שתיהן מאפיינת עבודת כפיים יצרנית ומוקפדת העושה שימוש בחומרים פשוטים, לעיתים שיירים מן הנמצא. אינוונטר החומרים הרב גוני ואופן הטיפול בהם מחלץ איכויות חדשות ומפתיעות. תהליך זה מאפשר להן לממש עולם תוכן עשיר ברעיונות, רגשות, מחשבות, עקבות והיסוסים.

העבודות המוצבות בחלל הגלריה הוכנו בחלקן במיוחד לתערוכה בעוד האחרות הן פרטים מתוך מחזורי עבודות קודמים. המהלך האוצרותי של ההצבה המשותפת מייצר מרחב משותף שפועלים בו כוחות סותרים: צמיחה וכליה, ממשות ותלישות, מציאות ובדיון, טבע ומלאכותיות. לצד נקודות ההשקה המרובות עולות מחשבות על השוני הקיים בשיטות העבודה ובתהליכי הטיפול אצל שתיהן המטעין את חלל הגלריה במתח פנימי.