כניסת חברים ותושבים

זולה בים -צעירי גחא
תאריך התחלה  08/06/17
מקום
זולה בים 
צעירי גחא 8-10.6