קבצים

/cgi-webaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=223386_ghi2_mp&dbid=docs&act=show&dataid=docs_832159_ghi_info_meyda-lmo-kal_tktzir_lmoetza_b_12_6_12_bnim_em_tzrcim_miohdim_hahlta_2.pdf