גבעת חיים איחוד
חסר רכיב

ביטוח - זהבה צ'רבנקה

11/08/2021
זהבה צ'רבנקה מטפלת בנושא הביטוח

אחראית לביטוח אלמנטרי לקיבוץ הכוללת את הביטוחים הבאים:
רכוש, חבות מעבידים, צד שלישי, חבות המוצר, אחריות מקצועית , קבלנים, רכבים, טרקטורים, קלנועים.

המנהל של אחראי הביטוח הוא המנהל העיסקי.

שעות וימי עבודה: ימים א', ג', ה'. 
מבוקר עד צהריים.

יצירת קשר:
דוא"ל:  salary@m.ghi.org.il
טלפון: 04-6369584

זהבה פרנקלפוליסת הקטסטרופות - כל חברי הקיבוץ וילדיהם מבוטחים בפוליסת הקטסטרופות- מגן משלים לקיבוץ. 

פוליסה זו משולמת על ידי קרן עזרה הדדית.


פוליסת מגן בריאות לקיבוץ -בסיסית ומורחבת (ביטוח קטסטרופות)


חסר רכיב