אילן מתקן מדיחי כלים

13/02/2016
מכשירי חשמל
אילן
050-5666794

אחיטוב

אפשר להרים אליו טלפון והוא אפילו מייעץ בטלפון אם זו בעיה פתירה.