קבצים

https://www.ghi.org.il/media/sal/pages/790/f39_אתי האן לתפקיד מנהלת קהילה גחא דצמבר 2021.pdf