קבצים

https://www.ghi.org.il/media/sal/pages/789/f39_יוני ארי לתפקיד מנהל קהילה גחא דצמבר 2021.pdf