קבצים

https://www.ghi.org.il/media/sal/pages/553/f39_לקראת קלפי שאלות תשובות חלופות השיוך מעבר 4.10.21.pdf