קבצים

https://www.ghi.org.il/media/sal/pages/536/f39_הצעת הצוות שיוך לקראת קלפי אוקטובר 2021.pdf