קבצים

https://www.ghi.org.il/media/sal/pages/522/f39_דו שיח בימי קורונה דב אורנר וירמי עדני .pdf