דגלים בשבילי הקיבוץ

08/06/2023
האם ראיתם דגלי ישראל בשבילי וכבישי הקיבוץ? האם גבעת חיים איחוד נושאת את דגל הגאווה כסימלה?
אסתר ברגר-קרון