קבצים

https://www.ghi.org.il/media/sal/pages/1125/f39_נוהל קליטה לבית התינוקות מאי 2022.pdf