תגובות
  הוספה

  מייל המגיב כותרת פעולות  
ydreyfuss1@gmail.com from Yaron
Yaron Dreyfuss
13/05/2018 09:02
כבן שעזב את הקיבוץ ברצוני להודות לחברי הקיבוץ אשר היו בקשר עם אימי במשך השנים. מי פחות ומי יותר. תודה על פעילות ענפה בשטחים שונים. הנאות ועצבות כאחד.
תודה רבה לדאגה.ירון דרייפוס